TM1620B
TM1620B
分享
¥0.00
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论

                                                                            ‍资料下载

概述

      TM1620B是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。主要适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子称、智能电表等数码管或LED显示设备。


特性说明

•采用CMOS工艺

•多种显示模式(6 段×7位 ~ 9段×4 位)

•最大支持矩阵按键6×1

•辉度调节电路(8 级占空比可调)

•串行接口(CLK,STB,DIO)

•振荡方式:内置RC振荡

•内置上电复位电路

•内置数据锁存电路

•内置针对LED反偏漏电导致暗亮问题优化电路

•抗干扰能力强

•封装形式:SOP20


管脚定义